Offentliggörande av pristagare 2019

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2019-03-21 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2019. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta. Beredning av ansökningarna, och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel, har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. humanbiologi). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2019-03-21.

KTH
Rydh, David750
Gustafssonpriset (år 3)
Testa, Ilaria750Gustafssonpriset (år3)
Matthiesen, Lilian 750Gustafssonpriset Lilla
Henning, Patrick750Gustafssonpriset Lilla
Sellberg, Jonas750Gustafssonpriset (år 2)
Delemotte, Lucie750Gustafssonpriset (år 2)
Jöns, Klaus1250Gustafssonpriset Stora
Adiprasito, Karim1250
Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Persson, Cecilia750Gustafssonpriset (år 3)
Maldonado, Pablo750Gustafssonpriset Lilla
Staaf Scragg, Jonathan 750Gustafssonpriset (år 2)
Freitag, Marina 1250Gustafssonpriset Stora
UU (Medicin)
Rostedt Punga, Anna750Gustafssonpriset (år 3)
Chen, Xingqi750
Gustafssonpriset Lilla
Christoffersson, Gustaf750Gustafssonpriset (år 2)
Cedernaes, Jonathan 1250Gustafssonpriset Stora