Offentliggörande av pristagare 2018

prislogga-uu-kth2Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2018-03-22 (belopp i kkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2018.De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta.Beredning av ansökningarna, och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel, har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp humanbiologi).Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2018-03-22.

 

KTH
Rydh, David750
Gustafssonpriset (år 2)
Testa, Ilaria750Gustafssonpriset (år2)
Lundholm, Douglas500Gustafssonpriset Lilla
Cappel, Ute500Gustafssonpriset Lilla
Qi, Chong750Gustafssonpriset (år 3)
Duits, Maurice750Gustafssonpriset (år 3)
Sellberg, Jonas1000Gustafssonpriset Stora
Delemotte, Lucie1000
Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Persson, Cecilia750Gustafssonpriset (år 2)
Mestres, Gemma Beá500Gustafssonpriset Lilla
Hellander, Andreas750Gustafssonpriset (år 3)
Scragg, Jonathan1000Gustafssonpriset Stora
UU (Medicin)
Rostedt Punga, Anna750Gustafssonpriset (år 2)
Crona, Joakim500
Gustafssonpriset Lilla
Fall, Tove750Gustafssonpriset (år 3)
Christoffersson, Gustaf1000Gustafssonpriset Stora