Offentliggörande av pristagare 2016

prislogga-uu-kth2Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2016-03-09 (belopp i kkr). Beslutsbreven, som sänds ut i april 2016, kommer i vissa fall att innehålla inskränkningar beträffande vad anslagen kan utnyttjas för. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta.

Beredning av ansökningarna, och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel, har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp humanbiologi). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2016-03-09.

 

KTH
Bagheri, Shervin750Gustafssonpriset (år 2)
Blennow, Mattias750Gustafssonpriset (år 3)
Chen, Jiajia750Gustafssonpriset (år 2)
Duits, Maurice1000Gustafssonpriset
Lenells, Jonatan 750Gustafssonpriset (år 2)
Rojas,Cristian500yngre forskare
Qi, Chong1000Gustafssonpriset
Zahedi, Sara500yngre forskare
UU Teknisk Fysik
Black-Schaffer, Annica750Gustafssonpriset (år 3)
Hellander, Andreas1000Gustafssonpriset
Tian, Haining500yngre forskare
Rusz, Jan750Gustafssonpriset (år 2)
UU (Medicin)
Carlsson, Jens500yngre forskare
Fall, Tove1000Gustafssonpriset
Idevall Hagren, Olof750Gustafssonpriset (år 3)
Skalkidou, Alkistis750Gustafssonpriset (år 2)