Styrelsen

LedamotSuppleant
Kristina Karlsson                     Monica Sternius
Nils Ericsonsgatan 42Karins Allé 8
461 39 Trollhättan181 44 Lidingö
Tel 0520-309 94Tel 070-873 71 02
krgu02@gmail.commonica.sternius@gmail.com
Josephine GustafssonKarin Sternius 
Valhallavägen 155Vesslevägen 2
115 31 Stockholm181 45  Lidingö
Tel 070-481 63 31Tel 070-301 35 11
josephine.gustafsson@gmail.com karin.sternius @ gmail.com
UPPSALA UNIVERSITET (UU)
Rektor, professor Eva Åkesson (Ordförande)
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Tel 018-471 33 10
rektor@uu.se
Professor Stellan SandlerProfessor Mats Larhed
Vice rektor och dekanus för medicinska fakultetenInst. för läkemedelskemi
Inst för med cellbiologiBMC, Uppsala universitet
Box 582Box 574
751 23 Uppsala751 23 Uppsala
Tel 018-471 44 30Tel 070-493 53 83
Stellan.Sandler@mcb.uu.semats.larhed@orgfarm.uu.se
Professor Johan TyskProf. Marika Edoff
Vice rektor och dekanus för teknik och naturvetenskap         Inst för teknikvetenskaper, avd fasta tillståndets elektronik
Matematiska Institutionen, Uppsala universitetÅngströmslaboratoriet, Uppsala Universitet
Box 480Box 534
751 06 Uppsala751 21 UPPSALA
Tel 018-741 3208,Tel 070-425 08 95
johan.tysk@math.uu.se marika.edoff@angstrom.uu.se
TEKNISKA HÖGSKOLAN (KTH)
Professor Anna Delin                        Professor Mark Pearce
ICT-skolan, KTH, Electrum 229KTH Fysik, AlbaNova
164 40 KISTA106 91 Stockholm
Tel 08-790 90 43Tel 073-642 39 29
annadel@kth.sepearce@kth.se
Professor Sandra di RoccoProfessor Tommy Ohlsson
Matematiska institutionenKTH Teoretisk fysik, AlbaNova
KTH
100 44 Stockholm106 91 Stockholm
Tel 08-790 71 68Tel 08-5537 8123
dirocco@math.kth.setommy@theophys.kth.se
Adjungerade ledamöter
Den rektor för KTH eller UU, som enligt stadgarna icke för viss valperiod är ledamot, f n  (t o m 190630):
Rektor, professor Sigbritt Karlsson
KTH
100 44 Stockholm
Tel 08-790 70 01
rektor@kth.se
Huvudsekreterare
Professor em Grimvall
Teoretisk fysik, KTH
AlbaNova
106 91 Stockholm
Tel 08 – 790 82 52
grimvall@kth.se
Förvaltningsråd
Claes Nilsson
Ekonomidirektör
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Tel 018-471 18 13
claes.nilsson@uadm.uu.se
Susanne Odung
ekonomichef 
KTH
100 44 Stockholm
Tel 08-790 70 66
odung@kth.se
Kristina Karlsson                     
Nils Ericsonsgatan 42
461 39 Trollhättan
Tel 0520-309 94
krgu02@gmail.com
Övriga
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm
Tel 08-23 53 70