G-Förvaltnings styrelse

Styrelse G-Förvaltning AB

Styrelseordförande
Richard Montgomery
Styrelseledamöter
Olle Djerf
Odd Swarting
Jacob Sternius
Mats Gustafsson
Suppleant
Therese Grahn
Adjungerad ledamot/VD
Andreas Bergsten