Offentliggörande av pristagare 2020

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2020-03-19 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2020. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta. Beredning av ansökningarna, och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel, har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. humanbiologi). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2020-03-19.

KTH
Katharina Jochemko750Gustafssonpriset Lilla
Stephan Steinhauer750Gustafssonpriset Lilla
Ricardo Vinuesa750Gustafssonpriset Lilla
Klaus Jöns750Gustafssonpriset (år2)
Jonas Sellberg750Gustafssonpriset (år 3)
Lucie Delemotte 750Gustafssonpriset (år 3)
Ute Cappel1250Gustafssonpriset Stora
Lilian Matthiesen1250
Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Marina Freitag 750Gustafssonpriset (år 2)
Cecilia Holmgren750Gustafssonpriset Lilla
Jonathan Staaf Scragg750Gustafssonpriset (år 3)
Haining Tian1250Gustafssonpriset Stora
UU (Medicin)
Gustaf Christoffersson 750Gustafssonpriset (år 3)
Di Yu750
Gustafssonpriset Lilla
Jonathan Cedernaes750Gustafssonpriset (år 2)
Jessica Nordlund1250Gustafssonpriset Stora