Offentliggörande av pristagare 2021

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2021-03-25 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2021. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta. Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2021-03-25.

KTH
Liam Solus750Gustafssonpriset Lilla
Maciej Dendzik750Gustafssonpriset Lilla
Kathlen Kohn750Gustafssonpriset Lilla
Xiaoqing Li750Gustafssonpriset Lilla
Lilian Matthiesen750Gustafssonpriset (år 2)
Ute Cappel750Gustafssonpriset (år 2)
Alexander Edström1250Gustafssonpriset Stora
Mats Persson1250
Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Marina Freitag 750Gustafssonpriset (år 3)
Yaroslav Kvashnin750Gustafssonpriset Lilla
Haining Tian750Gustafssonpriset (år 2)
Gemma Mestres1250Gustafssonpriset Stora
UU (Medicin)
Oskar Eriksson750Gustafssonpriset Lilla
Nils Landegren1250
Gustafssonpriset Stora
Jonathan Cedernaes750Gustafssonpriset (år 3)
Jessica Nordlund750Gustafssonpriset (år 2)