Offentliggörande av pristagare 2022

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2022-04-01 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2022. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta. Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2022-04-01.

KTH
Francesca Pennacchietti750Gustafssonpriset Lilla
Joakim Andén-Pantera750Gustafssonpriset Lilla
Alexander Edström750Gustafssonpriset (år 2)
Mats Persson750Gustafssonpriset (år 2)
Lilian Matthiesen750Gustafssonpriset (år 3)
Ute Cappel750Gustafssonpriset (år 3)
Stephan Steinhauer1250Gustafssonpriset Stora
Klaus Kröncke1250
Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Vladislav Borisov750Gustafssonpriset Lilla
Jorge Cayao750Gustafssonpriset Lilla
Haining Tian750Gustafssonpriset (år 3)
Alina Sekretareva1250Gustafssonpriset Stora
UU (Medicin)
Theodora Kunovac Kallak750Gustafssonpriset Lilla
Xiaonan Zhang1250
Gustafssonpriset Stora
Nils Landegren750Gustafssonpriset (år 2)
Jessica Nordlund750Gustafssonpriset (år 3)