Offentliggörande av pristagare 2023

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2023-04-05 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut i april 2023. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta. Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2023-04-05.

KTH
Erica Zeglio1000
Gustafssonpriset Lilla
Martina Scolamiero1000Gustafssonpriset Lilla
Gaultier Lambert1000Gustafssonpriset Lilla
Klaus Kröncke750Gustafssonpriset (år 2)
Francesca Pennacchietti750Gustafssonpriset (år 2)
Mats Persson1000
Gustafssonpriset (år 3)
Alexander Edström1000Gustafssonpriset (år 3)
Georg Oberdieck1000Gustafssonpriset Stora
Wei Ouyang1000Gustafssonpriset Stora
UU Teknisk Fysik
Zhaojun Li1000
Gustafssonpriset Lilla
Victor Gray1000Gustafssonpriset Lilla
Stefano Crespi1000Gustafssonpriset Stora
Alina Sekretareva750Gustafssonpriset (år 2)
UU (Medicin)
Femke Heindrycks1000Gustafssonpriset Lilla
Daniel Espes1000Gustafssonpriset Stora
Xiaonan Zhang750Gustafssonpriset (år 2)
Nils Landegren1000Gustafssonpriset (år 3)