GG-föreläsningar

Med början 2005 hålls vid KTH varje år Göran Gustafssonföreläsningar i matematik. Föreläsarna hör till de främsta i världen (i några fall mottagare av Fieldsmedaljen, matematikens ”nobelpris”). De tillbringar upp till en vecka vid KTH och ger då en inledande och mer populär föreläsning inom sitt forskningsområde följt av två specialiserade föreläsningar. Dessutom ges lokala matematikforskare möjlighet att träffa föreläsarna för informella diskussioner.

Vid Uppsala universitet hålls, i något mindre omfattning, motsvarande Göran Gustafssonföreläsningar inom medicin.

GG-föreläsningar i matematik

Göran Gustafssonföreläsningarna i matematik 2017 ges av Avi Widgerson, Institute for Advanced Study, Princeton, 19-22 maj. Detaljer kommer här senare.

 

Gerhard Huisken, University of Tübingen

6-8 april 2016: Geometric heat equations, Mean curvature flow with surgery, Embedded mean-convex hypersurfaces in 3-manifolds

Amie Wilkinson, University of Chicago

22-26 maj 2015: The ergodic hypothesis and beyond: the general case, Robust mechanisms for chaos I: Geometry and the birth of stable ergodicity, Robust mechanism for chaos II: Stable ergodicity and partial hyperbolicity

Claude Le Bris, Ecole Nationale des Ponts et Chaussée CERMICS

2-4 juni 2014: Modern materials science: modeling, mathematical theory and

computational approaches, Making stochastic homogenization practical, How to deal with nonperiodicity in multiscale problems? Towards a theory of defects.

Aise Johan de Jong, Columbia University

17-29 juni 2013: The pro-étale site (3 lectures)

Grigory Margulis, Yale University

24-28 maj 2012: Homogeneous dynamics and number theory (3 lectures)

Stanislav Smirnov, Geneva University and St. Petersburg State University

23-30 januari 2012: Discrete complex analysis, Conformal invariance and universality in the Ising model, Self-avoiding walks on hexagonal lattice

Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton

8-8 juni 2011: From Dirichlet and Riemann to random matrices, The Rosetta Stone of L-functions, The explicit formula of and the Riemann Hypothesis for curves over finite fields

Yakov Sinai, Princeton University

20-22 december 2010: Mobius function and statistical mechanics, Statistics of gaps in the sequence na, Discussion of the Navier-Stokes equations

Jean Bourgain, Institute for Advanced Study, Princeton

4-8 juni 2010: Expander graphs, spectral gaps ad some applications, Expansion in SLd and prime number sieving, Survey of the methods

Weinan E, Princeton University

2-4 juni 2008: Multiscale modelling in science and engineering, Mathematical theory of the electronic structure, Modelling rare events

William Fulton, University of Michigan

11-16 maj 2007: Equivalent cohomology in algebraic geometry (3 lectures)

Wendelin Werner, Université Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure

21-25 april 2006: Random planar objects and related questions, Quantum chaos and spectra of symmetric spaces I, Quantum chaos and spectra of locally symmetric spaces II

Peter Sarnak, Princeton University / Institute for Advanced Study

20-24 maj 2005: Zeta functions and random matrix theory, Quantum chaos and spectra of locally symmetric spaces I, Quantum chaos and spectra of locally symmetric spaces II

GG-föreläsningar i Medicin

Göran Gustafssonsföreläsnigen 2017 i medicin hålls av Professor Joseph E. Le Doux, Center for Neural Science , New York University, New York, USA. i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, 2 november kl 16:00. Titel: Föredragstitel: Anxiety.

Mer detaljer kommer här senare.