Förvaltning

GG-logga-275I enlighet med Göran Gustafssons vilja hanteras kapitalförvaltningen av G-Förvaltning AB. G-Förvaltning hanterar även stiftelseadministrationen och stiftelsernas ekonomifrågor, såsom att sköta utbetalning av beviljade anslag.

G-Förvaltning förvaltar i dagsläget cirka 4 miljarder kr, vilket alltså är summan av de två stiftelsernas förmögenheter. De ursprungliga donationerna i slutet på 1980-talet summerade till cirka 400 miljoner och stiftelserna har sedan starten delat ut över 1 miljard kronor.

Stiftelsernas förmögenhet ska i enlighet med donators riktlinjer och i enlighet med stiftelsernas placeringspolicy vara diversifierat placerad i olika tillgångsslag och sektorer med tyngdpunkt på Sverige. Stiftelsernas placeringspolicy innehåller även etiska riktlinjer, enligt vilka målsättningen är att stiftelsernas tillgångar inte ska placeras i företag som bedriver sin verksamhet i strid med FNs Global Compact.

För kontaktuppgifter till G-Förvaltning, se under Kontakt.