Pristagare

Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan och Uppsala universitet utgörs fr.o.m. 2019 av ett forskningsbidrag på sammanlagt 2,75 (tidigare 2,5) miljoner kronor, under tre år. Pristagarna är högst 36 år. Prisområdena är teknisk fysik vid UU och KTH (vilket vid KTH innefattar bl a matematik) samt medicin vid UU.

Dessutom delas varje år ett antal mindre pris ut till unga forskare nom samma områden vid UU och KTH. Dessa pris består fr.o.m. 2019 av ett engångsbelopp för forskning på 0,75 (tidigare 0,5) miljoner kronor.

Nedan följer en presentation av mottagarna av Gustafssonpriset. En lista på mottagare av det mindre priset finns här.

Pristagare 2022

Pristagare 2021

Pristagare 2020

Pristagare 2019

Pristagare 2018

Pristagare 2017

Pristagare 2016

Pristagare 2015

Pristagare 2014

Pristagare 2013

Pristagare 2012

Pristagare 2011

Pristagare 2010

Länk till pristagare 2009-2002