Årsöversikt

Förberedande år

Oktober/november
Styrelsen beslutar om ekonomisk ram och inriktning för nästa års priser.

December
Instruktion till anslagssökande från UU och KTH läggs ut på Stiftelsens hemsida.

År 1 (prisutdelningsåret)

Januari (slutet)
Sökande inger sin ansökan till Stiftelsen, enligt instruktion.

Februari
Beredningsgrupper vid UU och KTH rangordnar de sökande.

Mars (slutet)
Styrelsen beslutar om anslag.
Beslutet läggs ut på Stiftelsens hemsida.

April (slutet) alternativt maj (början)
Årets nya pristagare deltar i högtidlig prisutdelning.

Juli
Första utbetalning till konto vid UU eller KTH av nya anslagen.

År 2

Januari
Förra årets pristagare bekräftar (enligt instruktion) att de fortsätter sin verksamhet.

Januari-december
Fortsatt utbetalning av treåriga anslag.

År 3

Januari
Pristagare inger lägesrapport (enligt instruktion) inför beslut om fortsatt anslag.

Januari-december
Fortsatt utbetalning av treåriga anslag.

År 4

Januari-juni
Slutlig utbetalning av treåriga anslag.

År 5

Januari-december
Tilldelade medel får användas.

December (årsslutet)
Alla tilldelade medel skall normalt vara förbrukade.