GG-stiftelse KVA

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA).

Stiftelsen tillkom år 1989, genom en donation av Göran Gustafsson.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Främjandet av grundforskningen sker genom att Stiftelsens styrelse utdelar stora forskningsbidrag och personliga priser till särskilt framstående och aktiva forskare. Kandidater nomineras av svenska universitet och högskolor. Pristagarna kan erhålla medel för hela eller del av den egna lönen, samt för andra kostnader som är förenade med pristagarens verksamhet som forskare. Detta kan gälla inköp av utrustning, lön för medarbetare etc.

Göran Gustafssons donation om ca 270 miljoner kronor år 1989 har nu vuxit till cirka 2 600 miljoner kronor. Stiftelsen har sedan starten delat ut cirka 600 miljoner kronor för sitt ändamål. I nuläget delar stiftelsen ut cirka 28,5 miljoner kronor varje år, varav huvuddelen går till naturvetenskaplig och medicinsk forskning och en mindre del till personliga priser.

Stiftelsens styrelse har nio ordinarie ledamöter. Fem av dessa utses av Kungl. Vetenskapsakademien, som representanter för akademiens berörda klasser. Fyra ledamöter utses av Göran Gustafssons arvingar.

I menyn till vänster finns mer information.