Nominering

Nominering, urvalsprocess och prisutdelning

Rektorer vid svenska universitet och högskolor med fasta forskningsresurser inom de aktuella områdena nominerar priskandidater

Beslut om pris fattas av Stiftelsens styrelse. Prisförslagen skall åtföljas av underlag för den fortsatta behandlingen. Inför Styrelsens prisbeslut görs en beredning i Kungl. Vetenskapsakademiens berörda klasser, som vanligen även anlitar externa sakkunniga.

Årets priser delas ut vid KVA:s högtidsdag i mars.

Detaljerade föreskrifter kan rekvireras från Stiftelsens kansli med adress:
Göran Gustafssons Stiftelse för Naturvetenskaplig och Medicinsk Forskning
Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm
tfn 08-23 53 70

eller från Stiftelsens sekreterare,

Prof. Arne V Johansson
KTH, Mekanik
Osquars Backe 18
100 44  STOCKHOLM

tfn 0708-209 606
viktor@kth.se

KVA har en hemsida (www.kva.se) med deras pressrelease om pristagarna