Stiftelserna

Göran Gustafsson donerade medel till två olika stiftelser för naturvetenskaplig och medicinsk grundforskning.

Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan

  • Detta är den först tillkomna stiftelsen.
  • Stiftelsen ger stöd till forskning inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala universitet, och humanbiologisk forskning vid Uppsala universitet.
  • Här på webbplatsen benämns den GG-stiftelse UU/KTH.
  • Anslag från denna stiftelse kan sökas av yngre forskare vid Uppsala universitet och KTH.

Läs mer om denna stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning

  • Detta är den senare stiftelsen.
  • Stiftelsen ger stöd till forskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin.
  • Urvalet av anslagsmottagare bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.
  • Här på webbplatsen benämns den GG-stiftelse KVA.
  • Pristagare vid denna stiftelse nomineras av svenska universitet och högskolor med fasta forskningsresurser inom de aktuella områdena.

Läs mer om denna stiftelse