G-Förvaltnings styrelse

Styrelse G-Förvaltning AB

Styrelseordförande
Odd Swarting
Styrelseledamöter
Henrik Didner
Cecilia Hermansson
Jacob Sternius
Mats Gustafsson
Suppleant
Therese Grahn
Adjungerad ledamot/VD
Andreas Bergsten