Nyheter om GG-stiftelse UU/KTH

Här hittar du information om saker som är på gång, som föreläsningar, offentliggörandet av pris och återgivning av prisutdelningar.

Nyheter/Offentliggörande/Prisutdelningar

03 maj 2024Prisutdelningsceremoni och bankett på Operakällaren 26 april 2024.     Anna Liv Jonsson är konferencier. Rektor Anders Hagfeldt talar. Gruppbild mottagare av treåriga priset. Gruppbild mottagare av ettåriga priset. Mark Pearce håller föredrag om rymdforskning. Underhållning av Sonja Aldén med musiker. Vaishali Adya håller tacktalet å pristagarnas vägnar. Ini Karin Sternius håller ”familjetalet”. [...]
19 maj 2023Prisutdelningsceremoni och bankett på Operakällaren 12 maj 2023.     Malena Laszlo sjunger. Anna Liv Jonsson är konferencier. Rektor Anders Hagfeldt talar. Tove Fall talar. Arne Johansson presenterar. Kristina Karlsson Silén utbringar donators skål. Stefano Crespi får nålen. Georg Oberdieck får diplom. Gruppbild med Georg+Sefano mottagare av Stora priset. Gruppbild mottagare av lilla priset. Niklas Asknergård sjunger. Josephine Gustafsson ger ”familjetalet”. Malena och Niklas sjunger duett. Kaffe på Verandan. [...]
31 maj 2022Prisutdelningsceremoni och bankett på Operakällaren 20 maj 2022. Högupplösta versioner av dessa bilder och individuella pristagarbilder kan fås genom direktkontakt med fotograf Fredrik Persson (fp@fredrikpersson.se).     Gustafsson pristagare 2022 Mottagare av det stora priset 2022. Mottagare av det lilla priset 2022. Mottagare av det stora priset 2022 flankerade av Kristina Karlsson och Karin Sternius. Mottagare av det lilla priset 2022, flankerade av Kristina Karlsson och Karin Sternius. Ceremoni och bankett Rektor Sigbritt Karlsson välkomsttalar. Banketten 2022 i Operakällaren i Stockholm. [...]
17 oktober 2021Prisutdelningsceremoni och bankett på Operakällaren 8 oktober 2021. Prisutdelning omfattade även pristagarna från år 2020. Högupplösta versioner av dessa bilder och individuella pristagarbilder kan fås genom direktkontakt med fotograf Fredrik Persson (fp@fredrikpersson.se).     Gustafsson pristagare 2020 Mottagare av det stora priset 2020 samt Monica Sternius.Mottagare av det lilla priset 2020 samt Monica Sternius. Gustafsson pristagare 2021 Mottagare av det stora priset 2021.Mottagare av det lilla priset 2021, flankerade av Arne Johansson och Monica Sternius. Ceremoni och bankett Rektor Sigbritt Karlsson välkomsttalar.Banketten 2021 i Operakällaren i Stockholm. [...]
07 maj 2019Stiftelsens årliga prisutdelning och bankett ägde rum den 3 maj 2019 på Nationalmusem. Under kvällen delades årets priser ut. Vid middagen tackade årets pristagare Jonathan Cedernaes å de andra pristagarnas vägnar. Konferencier under kvällen var Thomas Fredengren. För underhållningen stod sångarna Hannah Holgersson och Andreas Weisse samt Joakim Holgersson (piano/kapellmästare), Adina Sabin (Cello), Anna Manell (viola), Andreas Forsman (violin), Kristina Ebbersten (violin).                                                     Nedan finns bilder från prisutdelningen och banketten 2019. Gustafsson pristagare 2019 Tal och underhållning Mingelbilder Gästerna anländer [...]
17 maj 2018Stiftelsens årliga prisutdelning och bankett ägde rum den 4 maj 2018 på Stockholmsoperan/ Operaterrassen. Under kvällen delades årets priser ut. Vid middagen tackade årets pristagare Gustaf Christoffersson å de andra pristagarnas vägnar. Konferencier under kvällen var Thomas Fredengren. För underhållningen stod Anna Wallgren och Andreas Landegren, Petter Linde, Simon Nordell, By Grace och Daniel Stenbaek, dansaren Elsa Calissendorf, föredragshållaren Marcus Jupither, operasångarna Mikael Stenbaek och Cecilia Nannesson, pianisten Folke Alin, gospelkören By Grace, dans av Annie Dahlin och Robin Pang från BASE23, och Alhanko Academy of Ballet.                                                                                           Nedan finns bilder från prisutdelningen och banketten 2018. Gustafsson pristagare 2018 Tal och underhållning Mingelbilder Gästerna anländer [...]
18 maj 2017Stiftelsens årliga prisutdelning och bankett ägde rum den 5 maj 2017 på Stockholms slott, Livrustkammaren/Stensalen. Under kvällen delades årets priser ut. Vid middagen tackade årets pristagare Anna Rostedt Punga å de andra pristagarnas vägnar. Konferencier under kvällen var Thomas Fredengren. För underhållningen stod LaGaylia Frazier, Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson, Andreas Landegren, Beata Söderberg och Barnkören Kulturama klass 4B. Nedan finns bilder från prisutdelningen och banketten 2017.   Gustafsson pristagare 2017   Tal och underhållning Mingelbilder Gästerna anländer     [...]
15 augusti 2016Stiftelsens årliga prisutdelning och bankett ägde rum den 22 april 2016 i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Under kvällen delades årets priser ut. En av de tidigare pristagarna, Charlotte Platzer-Björkman, höll ett tal där hon berättade vad stiftelsens anslag betytt för henne och hennes forskning. Konferencier under kvällen var Anders Ekborg. För underhållningen stod Anders Ekborg, Emmi Christensen, Anna-Lotta Larsson och Stockholm Pipe Band. Nedan finns bilder från prisutdelningen och banketten 2016.   Gustafsson pristagare 2016   Tal och underhållning Mingelbilder Gästerna anländer     [...]
08 april 2024Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2024-03-25 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut senast i mitten av maj 2024. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta.Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2024-03-25. [...]

Tidigare pristagare


Föreläsningar

06 april 2017GÖRAN GUSTAFSSON FÖRELÄSNINGAR I MATEMATIK OCH MEDICIN The Göran Gustafsson lectures in mathematics in 2022 will be given by June Huh, Princeton University, on May 30–June 1. The schedule of the lectures are as follows: * Monday, May 30, 10:00, Oskar Klein (FR4), Lecture 1: Lorentzian polynomials * Tuesday, May 31, 09:30, Institut Mittag-Leffler, Lecture 2: Open problems on Lorentzian polynomials * Wednesday, June 1, 09:30, Institut Mittag-Leffler, Lecture 3: Kazhdan–Lusztig theory and Hodge theory for matroids The first lecture will be accessible to a general audience: no specific background beyond linear algebra and multivariable calculus are required for most of the presentation. Coffee will be served at 9:30 in Albanova before the first lecture. Lecture 1: Meeting ID: 635 0702 6779 (https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63507026779) Lecture 2-3 and symposium: Meeting ID: 921 756 1880 (https://kva-se.zoom.us/j/9217561880) [...]