Offentliggörande av pristagare 2024

prislogga-uu-kth2

Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2024-03-25 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut senast i mitten av maj 2024. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta.Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2024-03-25.

KTH
Mariana Dalarsson 1100
Gustafssonpriset Lilla
Jun Gao1100Gustafssonpriset Lilla
Marco Laudato1100Gustafssonpriset Lilla
Liam Solus1100Gustafssonpriset Stora (år 1)
Vaishali Adya1100Gustafssonpriset Stora (år 1)
Wei Ouyang1100
Gustafssonpriset Stora (år 2)
Klaus Kröncke1100Gustafssonpriset Stora (år 3)
Francesca Pennacchietti1100Gustafssonpriset Stora (år 3)
UU Teknisk Fysik
Jens Sjölund1100Gustafssonpriset Lilla
Chao Xu1100Gustafssonpriset Stora (år 1)
Stefano Crespi1100
Gustafssonpriset Stora (år 2)
Alina Sekretareva1100
Gustafssonpriset Stora (år 3)
UU (Medicin)
Luisa W. Hugerth1100Gustafssonpriset Lilla
Wojciech Michno1100Gustafssonpriset Stora (år 1)
Daniel Espes1100Gustafssonpriset Stora (år 2)
Xiaonan Zhang1100Gustafssonpriset Stora (år 3)