Pristagare

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre forskare i Sverige. Varje pristagare får 5,1 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor. Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Utdelningen sker varje år den 31:a mars på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen.

Pristagare 2022

Pristagare 2021

Pristagare 2020

Pristagare 2019

Pristagare 2018

Pristagare 2017

Pristagare 2016

Pristagare 2015

Pristagare 2014

Pristagare 2013

Pristagare 2012

Pristagare 2011

Pristagare 2010

Tidigare pristagare

 
Molekylär biologi
2009 Prof. Karl Ekwall, Karolinska Inst. & Södertörns högsk., f. 1967
2008 Prof. Stefan Thor, Linköpings universitet, f. 1964
2007 Prof. Christos Samakovlis, Stockholms univ., f 1962
2006 Prof. Johan Ericson, Karolinska Institutet., f. 1965
2005 Prof. Siv Andersson, Uppsala Universitet, f. 1959
2004 Doc. Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå universitet f 1960
2003 Prof. Thomas Nyström, Göteborgs universitet,f.1960
2002 Prof. Jonas Frisén, Karolinska institut, f.1967
2001 Prof. Helena Edlund, Umeå univ., f. 1960
1999 Doc. Thomas Perlmann, Karolinska inst., f 1959
1998 Prof. Carlos Ibáñez, Karolinska inst., f. 1960
1997 Prof. Christer Betsholtz, Göteborgs univ., f. 1959
1996 Doc. Dan Hultmark, Stockholms univ., f. 1949
1995 Prof. Bernt-Eric Uhlin, Umeå univ., f. 1950
1994 Prof. Klas Kärre, Karolinska inst., f. 1954
1993 Prof. Alwyn Jones, Uppsala univ., f. 1947
1992 Prof. Thomas Edlund, Umeå univ., f. 1951
1991 Prof. Björn Vennström, Karolinska inst., f. 1948
Fysik
2009 Prof. Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola, f. 1963
2008 Prof. Ulf Danielsson, Uppsala universitet, f. 1964
2007 Prof. Igor Abrikosov, Linköpings universitet, f. 1965
2006 Doc.Måns Henningson, Chalmers tekn. högsk., f. 1964
2005 Prof. Eva Lindroth, Stockholms univ., f. 1960
2004 Ariel Gobar, Stockholms univ., f 1962
2003 Fredrik Laurell, Kungl.tekn.högsk., f 1957
2002 Prof. Olle Eriksson, Uppsala univ.,f.1961
2000 Prof. Eleanor Campbell, Göteborgs univ., f. 1960
1999 Prof. Per Delsing, Chalmers tekn. högsk., f.1959
1998 Prof. Anne l'Huiller, Lunds univ., f 1958
1997 Doc Olle Inganäs, Linköpings univ., f 1951
1996 Doc. Mats Larsson, Kungl.tekn. högsk., f 1953
1995 Doc. Pär Omling, Lunds univ., f. 1955
1994 Prof. Antti Niemi, Uppsala univ., f. 1956
1993 Prof. Claes Fransson, Stockholms univ., f.1951
1992 Prof. Joseph Nordgren, Uppsala univ., f. 1947
1991 Doc. Carsten Peterson, Lund univ., f 1945
Kemi
2009 Prof. Pernilla Wittung-Stafshede, Umeå univ., 1968
2008 Prof. Xiaodong Zou, Stockholms universitet, f. 1964
2007 Prof. Mikael Akke, Lunds universitet, f. 1961
2006 Bitr.prof. Claes Gustafsson, Karolinska inst., f. 1966
2005 Prof. Magnus Berggren, Linköpings univ., f. 1968
2004 Prof. Owe Orwar, Chalmers tekn. högsk., f.1964
2003 Prof. Mikael Oliveberg, Umeå universitet, f. 1963
2002 Prof. Lars Kloo, Kungl.tekn. högsk., f. 1962
2001 Prof. Pär Nordlundh, Stockholms univ., f.1958
2000 Prof. Jan Kihlberg, Umeå univ.,f. 1957
1998 Prof. Christina Moberg, Kungl. tekn. högsk., f 1947
1997 Prof. Sven Lidin, Stockholms univ., f. 1961
1996 Lektor Malcom Levitt, Stockholms univ., f. 1957
1995 Prof. Gunnar von Heijne, Stockholms univ., f. 1951
1994 Prof. Håkan Wennerström, Lunds univ., f.1945
1993 Prof. Mathias Uhlén, Kungl. tekn. högksk., f.1954
1992 Prof. Bengt Nordén, Chalmers tekn. högsk., f 1945
1991 Prof. Bertil Andersson, Stockholms univ., f 1948
Matematik
2009 Prof. Ola Hössjer, Stockholms universitet, f. 1964
2008 Prof. Tobias Ekholm, Uppsala universitet, f. 1970
2007 Prof. Carel Faber, Kungliga Tekniska högskolan, f.1962
2006 Prof. Olle Häggström, Chalmers tekn. högsk., f. 1967
2005 Prof. Adrian Constantin, Lunds univ., f.1970
2004 Prof. Jeffrey Steiff, Chalmers tekn. högsk., f 1960
2003 Prof. Sergei Merkulov, Stockholms universitet, f.1958
2002 Prof. Kurt Johansson, Kungl. tekn. högsk., f. 1961
2001 Prof. Mikael Passare, Stockholms univ., f. 1959
2000 Prof. Håkan Hedenmalm, Lunds univ., f. 1961
1999 Prof. Johan Håstad, Kungl. tekn. högsk., f. 1960
1998 Prof. Oleg Viro, Uppsala univ., f. 1948
1997 Prof. Dennis Hejhal, Uppsala univ., f. 1948
1996 Prof. Anders Björner, Kungl. tekn. högsk., f. 1947
1995 Doc. Bo Berndtsson, Chalmers tekn. högsk., f. 1950
1994 Prof. Torsten Ekedahl, Stockholms univ., f. 1955
1992 Prof. Svante Janson, Uppsala univ., f. 1955
1991 Prof. Arne Meurman, Lunds univ., f. 1956
Medicin
2009 Docent Klas Kullander, Uppsala universitet, f. 1966
2008 Prof. Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet, f. 1967
2007 Prof. Lars Nyberg, Umeå universitet, f. 1966
2006 Prof. Catharina Larsson, Karolinska inst., f 1961
2005 Prof. Stein Eirik Jacobsen, Lunds univ., f. 1961
2004 Prof Jan Borén, Sahlgrenska univssjukh., f 1964
2003 Prof. Patrik Rorsman, Lunds universitet, f. 1959
2002 Prof. Nils-Göran Larsson, Karolinska inst., f. 1960
2001 Prof. Reinhard Fässler, Lunds univ., f. 1956
2000 Prof. Patrik Ernfors, Karolinska inst., f. 1964
1999 Prof. Göran Akusjärvi, Uppsala univ., f. 1953
1998 Prof. Lena Claesson-Welsh, Uppsala univ., f. 1956
1997 Prof. Lars Björck, Lunds univ., f. 1949
1996 Prof. Roland Johansson, Umeå univ., f. 1950
1995 Prof. Björn Dahlbäck, Lunds univ., f. 1953
1994 Prof. Rikard Holmdahl, Lunds univ., f. 1953
1992 Prof. Staffan Normark, Karolinska inst., f. 1945
1991 Prof. Anders Björklund, Lunds univ., f. 1945