Styrelse

LedamotSuppleant
Professor Christer Fuglesang Ordförande*Professor Tore Ellingsen*
Per Gustafsson vice ordf.*Lars Gustafsson
Sara GustafssonElin Gustafsson
Ingrid LefflerNina de Sá Gustafsson
AV KVA UTSEDDA
MA
Prof Kurt JohanssonProf Johan Håstad
KTHKTH
FY
Prof Olga BotnerProf Ulf Danielsson
Uppsala Universitet Uppsala Universitet
KE
Prof Bengt NordénProf Peter Somfai
Chalmers tekniska högskolaLunds universitet
BI
Prof Bernt Eric UhlinProf Thomas Nyström
Umeå universitetGöteborgs universitet
ME
Prof Thomas PerlmannProf Camilla Björkegren
Karolinska InstitutetKarolinska Institutet
Huvudsekreterare
Professor Arne Johansson
KTH
Övriga
Prof  Göran K Hansson
Kungl Vetenskapsakademien
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
* Även medlemmar av stiftelsens förvaltningsråd