Styrelse

LedamotSuppleant
Professor Christer Fuglesang Ordförande*Professor Tore Ellingsen*
Per Gustafsson vice ordf.Hans Gustafsson
Sara GustafssonElin Strömberg Senelius
Nina de Sá GustafssonMikael Gustafsson
AV KVA UTSEDDA
MA
Prof Tobias EkholmProf Kurt Johansson
Uppsala universitetKTH
FY
Prof Igor AbrikosovProf Tünde Fülöp
Linköpings universitetChalmers
KE
Prof Bengt NordénProf Bo Albinsson
Chalmers tekniska högskolaChalmers
BI
Prof Christos SamakovlisProf Maria Falkenberg
Stockholms universitetGöteborgs universitet
ME
Prof Thomas PerlmannProf Ruth Palmer
Karolinska InstitutetGöteborgs universitet
Huvudsekreterare
Professor Arne Johansson
KTH
Övriga
Prof Hans Ellegren
Kungl Vetenskapsakademien
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
* Även medlemmar av stiftelsens förvaltningsråd