Styrelse

LedamotSuppleant
Professor Christer Fuglesang Ordförande*Professor Tore Ellingsen*
Per Gustafsson vice ordf.Lars Gustafsson
Sara GustafssonElin Strömberg Senelius
Ingrid LefflerNina de Sá Gustafsson
AV KVA UTSEDDA
MA
Prof Tobias EkholmProf Kurt Johansson
Uppsala universitetKTH
FY
Prof Olga BotnerProf Mohamed Bourennane
Uppsala Universitet Stockholms universitet
KE
Prof Bengt NordénProf Peter Somfai
Chalmers tekniska högskolaLunds universitet
BI
Prof Bernt Eric UhlinProf Maria Falkenberg
Umeå universitetGöteborgs universitet
ME
Prof Thomas PerlmannProf Ruth Palmer
Karolinska InstitutetGöteborgs universitet
Huvudsekreterare
Professor Arne Johansson
KTH
Övriga
Prof Hans Ellegren
Kungl Vetenskapsakademien
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
* Även medlemmar av stiftelsens förvaltningsråd