GG-stiftelse UU/KTH

Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan (UU/KTH).

Stiftelsen tillkom år 1986, genom en donation av Göran Gustafsson.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom teknisk fysik och medicin samt är inriktad mot yngre forskare.

Främjandet av grundforskningen sker genom att Stiftelsens styrelse utdelar forskningsbidrag till aktiva framstående forskare vid Uppsala universitet och KTH. Kandidater ansöker själva om priset.

Göran Gustafssons donation om ca 135 miljoner kronor år 1986 har nu vuxit till cirka 1 400 miljoner kronor. Stiftelsen har sedan starten delat ut cirka 370 miljoner kronor för sitt ändamål. I nuläget delar stiftelsen ut 16 miljoner kronor varje år till grundvetenskaplig forskning inom teknisk fysik vid Kungl. tekniska högskolan och Uppsala universitet samt inom medicin vid Uppsala universitet.

Stiftelsens styrelse har sju ordinarie ledamöter. Fem av ledamöterna representerar Uppsala universitet och KTH, två ledamöter utses av Göran Gustafssons arvingar.

I menyn till vänster kan du hitta mer information.