Föreläsningar i matematik och medicin

Göran Gustafssonföreläsningar i matematik 2021 kommer att ges av Fields-medaljören Alessio Figalli (ETH, Zürich) 24, 25 och 26 maj, kl 15-16 via Zoom. Titel för föredragen är ”Quantitative stability in geometric and functional inequalities”. Mer information kan fås på www.math.kth.se/GGlectures/figalli.html.

GÖRAN GUSTAFSSON FÖRELÄSNINGAR I MATEMATIK OCH MEDICIN

The 2019 Göran Gustafsson Symposium in mathematics is held at KTH 12-14 June. For details see:

                                                                    https://www.kth.se/sci/kalender/forelasning?date=2019-06-01&length=30

The 2019 Göran Gustafsson Lecture in Medicin will be held on Sept 12 in connection with a Göran Gustafsson Symposium on diabetes, Sept. 12-13. More details later.