Föreläsningar i matematik och medicin

GÖRAN GUSTAFSSON FÖRELÄSNINGAR I MATEMATIK OCH MEDICIN

2021 års Göran Gustafssonföreläsning i medicin ges av professor Carl-Henrik Heldin kl 16.00-17 den 30 september i Universitetshusets sal X (UU). Titeln är: ”Can insights into the signaling mechanisms of growth factors improve tumor treatment?”

Göran Gustafssonföreläsningar i matematik 2021 kommer att ges av Fields-medaljören Alessio Figalli (ETH, Zürich) 24, 25 och 26 maj. Titel för föredragen är ”Quantitative stability in geometric and functional inequalities”.

The lectures will be held via zoom, https://kth-se.zoom.us/j/61112478597

Lecture 1: Monday, May 24, 3.00–4.00 pm   Lecture 2: Tuesday, May 25, 2.00–3.00 pm  Lecture 3: Wednesday, May 26, 2.00–3.00 pm