Föreläsningar i matematik och medicin

GÖRAN GUSTAFSSON FÖRELÄSNINGAR I MATEMATIK OCH MEDICIN

The 2019 Göran Gustafsson Symposium in mathematics is held at KTH 12-14 June. For details see:

https://www.kth.se/sci/kalender/forelasning?date=2019-06-01&length=30

The 2019 Göran Gustafsson Lecture in Medicin will be held on Sept 12 in connection with a Göran Gustafsson Symposium on diabetes, Sept. 12-13. More details later.