Nyheter om GG-stiftelse UU/KTH

Här hittar du information om saker som är på gång, som föreläsningar, offentliggörandet av pris och återgivning av prisutdelningar.

Offentliggörande/Prisutdelningar


Tidigare pristagare


Föreläsningar