Styrelse

LedamotSuppleant
Tekn dr Arne Wittlöv (Ordförande)*Professor Gunnar Svedberg*
Riddargatan 43Signalistgatan 16
114 57 Stockholm169 72  Solna
0705-591008Tel 08-676 732 5
070-593 36 37
Per Gustafsson vice ordf.*Lars Gustafsson
N:a Villavägen 21 BFrejavägan 10
237 34 Bjärred174 46 Sundbyberg
Tel 0706-294662Tel 076-7702645
Sara GustafssonLouise Lyberg
Gamla vägen 9Sjötullsbacken 27 B
194 67 Upplands Väsby115 25  stockholm
Tel 0768-472092Tel 08-660 054 99
Ingrid LefflerNina de Sá Gustafsson
Karlavägen 48 Maria Prästgårdsgata 13
114 49 Stockholm118 52 Stockholm
Tel 0768-44 04 84Tel 070-722 34 33
AV KVA UTSEDDA
MA
Prof Kurt JohanssonProf Johan Håstad
KTHKTH
Matematiska instSkolan för datavetenskap och kommunikation
100 44  Stockholm100 44 Stockholm
Tel 08-790 61 82Tel 08-790 62 89
FY
Prof Ulf DanielssonProf Eva Olsson
Uppsala UniversitetChalmers tekniska högskola
Inst. för fysik och astronomiInstitutionen för fysik
Box 516413 96 Göteborg
751 20 UPPSALA
Tel 018-471 32 99 Tel 031-772 32 47
KE
Prof Bengt NordénProf Peter Somfai
Inst. för fysikalisk kemiKemicentrum
Chalmers tekniska högskolaLunds universitet
412 96 GöteborgBox 124
Tel 031-772 30 41221 00 Lund
073-034 64 41Tel 070-693 63 77
BI
Prof Dan LarhammarProf Thomas Nyström
Uppsala universitetGöteborgs universitet
Inst. för neurovetenskapAvd. Microbiologi & immunologi
Enheten för farmakologi
Box 593Box 435
751 24 UPPSALA405 30 Göteborg
Tel 018-471 41 73Tel 031-773 25 82
ME
Prof Jan HolmgrenProf Thomas Perlmann
Göteborgs universitetKarolinska Institutet
Inst. för medicinsk mikrobiologiLICR
405 30 GöteborgBox 240
171 77 STOCKHOLM
Tel 031-786 62 01Tel 08-524 871 06
Huvudsekreterare
Professor Arne Johansson
Mekanik, KTH
Osquars backe 18
100 44 Stockholm
Tel 0708-209606
Övriga
Prof  Göran K Hansson
Kungl Vetenskapsakademien
Box 50005
104 05 Stockholm
Tel 08-673 95 00
Hedersordförande
Tekn dr Sten Gustafsson
Sörliden 4
144 62  Rönninge
Tel 08-532 510 22
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm
Tel 08-23 53 70
* Även medlemmar av stiftelsens förvaltningsråd