Styrelse

LedamotSuppleant
Tekn dr Arne Wittlöv (Ordförande)*Professor Gunnar Svedberg*
Riddargatan 43Signalistgatan 16
114 57 Stockholm169 72  Solna
0705-591008Tel 08-676 732 5
070-593 36 37
Per Gustafsson vice ordf.*Lars Gustafsson
N:a Villavägen 21 BFrejavägan 10
237 34 Bjärred174 46 Sundbyberg
Tel 0706-294662Tel 076-7702645
Sara GustafssonLouise Lyberg
Gamla vägen 9Sjötullsbacken 27 B
194 67 Upplands Väsby115 25  stockholm
Tel 0768-472092Tel 08-660 054 99
Ingrid LefflerNina de Sá Gustafsson
Karlavägen 48 Maria Prästgårdsgata 13
114 49 Stockholm118 52 Stockholm
Tel 0768-44 04 84Tel 070-722 34 33
AV KVA UTSEDDA
MA
Prof Kurt JohanssonProf Johan Håstad
KTHKTH
Matematiska instSkolan för datavetenskap och kommunikation
100 44  Stockholm100 44 Stockholm
Tel 08-790 61 82Tel 08-790 62 89
FY
Prof Eva OlssonProf Ulf Danielsson
Chalmers tekniska högskola Uppsala Universitet
Inst. för fysik Institutionen för fysik och astronomi
413 96 GöteborgBox 516
751 20 UPPSALA
Tel 031-772 32 47 Tel 018-471 32 99
KE
Prof Bengt NordénProf Peter Somfai
Inst. för fysikalisk kemiKemicentrum
Chalmers tekniska högskolaLunds universitet
412 96 GöteborgBox 124
Tel 031-772 30 41221 00 Lund
073-034 64 41Tel 070-693 63 77
BI
Prof Bernt Eric UhlinProf Thomas Nyström
Umeå universitetGöteborgs universitet
Inst för MolekylärbiologiAvd. Microbiologi & immunologi
Box 435
901 87 Umeå405 30 Göteborg
Tel 090-785 67 31Tel 031-773 25 82
ME
Prof Thomas PerlmannProf Camilla Björkegren
Karolinska InstitutetKarolinska Institutet
LICRInstitutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
Box 240V Eulers väg 3

171 77 STOCKHOLM 171 77 Stockholm
Tel 08-524 871 06Tel 08 524 877 84
Huvudsekreterare
Professor Arne Johansson
Mekanik, KTH
Osquars backe 18
100 44 Stockholm
Tel 0708-209606
Övriga
Prof  Göran K Hansson
Kungl Vetenskapsakademien
Box 50005
104 05 Stockholm
Tel 08-673 95 00
Andreas Bergsten
VD, G-Förvaltning AB
Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm
Tel 08-23 53 70
* Även medlemmar av stiftelsens förvaltningsråd